Vizioneaza Video-ul pe Youtube

 

Priviți ce spune Biblia în Ioan 4:35,36

“Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriş? Iată, Eu vă spun: Ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriş.
Cine seceră primeşte o plată şi strânge rod pentru viaţa veşnică,…”

Observați acel termen – plată.

Dumnezeu vorbește despre noi, făcând o muncă spirituală, aducând o recoltă spirituală pentru Dumnezeu, și spune:

“Cine seceră primeşte o plată şi strânge rod pentru viaţa veşnică, pentru ca şi cel ce seamănă şi cel ce seceră să se bucure în acelaşi timp.” (Ioan 4:36)

Biblia spune clar că mântuirea nu e o plată, ci este un dar gratis.

Biblia spune în Romani 6:23
“Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Iar darul și plata sunt 2 lucruri foarte diferite.

Plata este ceva pentru care muncești și o câștigi, o meriți. Pe când un dar este ceva ce îți este dat gratis. Cineva ți-l dă pentru că te iubește.

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

Noi suntem mântuiți prin har, ceea ce înseamnă că nu este ceva ce merităm sau ceva ce am câștigat, ci ne este dată (mântuirea) din bunătatea Inimii lui Dumnezeu, la asta se referă când zice că este prin har.

“Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.”(Efeseni 2:8)

Și este primită prin credință, pur și simplu, crezând în El. Nu este ceva pentru care muncim sau ceva pe care să îl câștigăm.

Biblia spune în Romani 4:4,5

“Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva datorat;
pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el îi este socotită ca neprihănire.”

După cum spune Biblia, mântuirea nu e o plată, nu e ceva ce Dumnezeu ne datorează, nu e ceva pentru care muncim sau ceva pe care să îl câștigăm, ne este dată (mântuirea) total pe gratis, ca un dar.

Dar, după ce suntem mântuiți Dumnezeu vrea să muncim pentru El.

De aceea în Efeseni 2:8,9 spune:

“Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

Continuă prin:

“Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.” (Efeseni 2:10)

Deci noi nu suntem mântuiți prin fapte, ci pentru fapte.

Adică, Dumnezeu vrea ca noi să facem fapte bune după ce suntem mântuiți. El spune că ar trebui să facem fapte bune.

” …”…ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”
Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit,…”…”
(Faptele Apostolilor 16-30,31)

Dar ce ar trebui să face după? Sunt multe lucruri pe care ar trebui să le facem după.

Și ar trebui să muncim pentru Dumnezeu. Și priviți lucrul frumos despre asta:

Când muncim pentru Dumnezeu, Biblia spune că ne va răsplăti.

Biblia spune că atunci când Hristos se va întoarce, o să răsplătească fiecare om “…după fapta lui.” (Apocalipsa 22:12)

De aceea Biblia spune în Ioan 4:36, iar acest “seceriș” vorbește despre câștigarea oamenilor la Hristos.

Când spune: “Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească,” (1 Corinteni 3:6)

Secerând holdele.

“Cel ce umblă plângând când aruncă sămânţa se întoarce cu veselie când îşi strânge snopii.” (Psalmii 126:6)

Se referă la seceratul recoltei de suflete pentru Isus Hristos.

Biblia spune:
“Cine seceră primeşte o plată…” (Ioan 4:36)

Ești plătit pentru munca pentru Isus.

 


 

De ce Dumnezeu ne va răsplăti? De ce se va întoarce într-o zi cu răsplata Lui și va da “…fiecăruia după fapta lui.” (Apocalipsa 22:12) ?

Priviți câteva motive:

 


 

1. Nu vrea ca tu să crezi că îți plătești înapoi cumva mântuirea ta, adică faptele tale bune pe care le faci, plătesc înapoi ce a făcut Hristos pentru tine. Nu e nicio plata pentru asta. Mantuirea este un dar gratis, este darul lui Dumnezeu.
Nu e nicio plată pentru asta. Mântuirea este un dar gratis, este darul lui Dumnezeu.
Deci Domnul spune:
“Cine seceră primeşte o plată şi strânge rod pentru viaţa veşnică,…” (Ioan 4:36)

 


 

Acesta este primul motiv. Dar al doilea este că ne răsplatește după faptele noastre ca să ne motiveze să facem mai multe fapte. Pentru că știm că Dumnezeu ne va răsplăti după faptele noastre.

Poate spui:
“Ce fel de motivație e asta?”

Haideți să ne uitam în Evrei 11 ca să aflăm. Priviți Evrei 11 (‘Capitolul Credinței’) să aflăm ce motivație este răsplata pentru un credincios.

Biblia spune, în Evrei 11:25,26 – și se refera la Moise. Asta este ce a făcut Moise.

“ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.
El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.” (Evrei 11:25,26)

 

Deci, după aceste Versete, Moise se gândea că va fi răsplătit într-o zi deoarece făcea bine?

Da, “…pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.” (Evrei 11:26)

Nu era ca Esau, căruia nu îi păsa de viitoare bincuvântări.

Nu, ci Moise
“El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.” (Evrei 11:26)

Știa că într-o zi Hristos îl va răsplăti mult mai bine decât orice putea Faraon să îi dea. Deci asta este o motivație Biblica pentru ca noi să Îl slujim pe Dumnezeu.

Uitați-vă la Evrei 11:35-40 :
“Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea şi au fost chinuiţi.
 Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare,
au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi, au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi –
ei, de care lumea nu era vrednică –, au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului.
Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit,
pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi.”

Și dacă continui să citești acel Pasaj și în Capitolul 12, vorbește despre Hristos:
“…care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea…” (Evrei 12:2)

Și el (Moise) este un model pentru noi care Îl slujim pe Hristos,
“…pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.” (Evrei 11:26) 

Această Scriptură (Evrei 11:35) spune:
“…ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea şi au fost chinuiţi.” 


Acest mesaj nu imi apartine, nici acest video.
This message does not belong to me, neither this video.

This message is from the video: Vizioneaza Video-ul pe Youtube
Acest mesaj este din video-ul: Vizioneaza Video-ul pe Youtube

The translation is not fully accurate.
Traducerea nu este perfecta.

I do not have any ads on this video so i do not make any money.
Nu am nici o reclama pe acest video deci nu fac niciun ban.
——————————————————————

Steven Anderson YT Channel: https://www.youtube.com/user/sanderso…

Special Thanks: Steven Anderson
http://www.faithfulwordbaptist.org

 


Domnul Isus Hristos fie laudat! Amin.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s